O FIRMIE

Firma powstała w 1994 roku - z malej trzyosobowej pracowni rok po roku rozrastała się do dużego wielobranżowego biura projektowego jakim jest w tym momencie. Specjalizujemy się w projektowaniu indywidualnych domów jednorodzinnych i obiektów budownictwa wielorodzinnego, obiektów handlowych i produkcyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tych dziedzinach mamy za sobą dużo projektów zrealizowanych w rejonie mieleckim i województwa Podkarpackiego.

Informacje o firmie aspi

Obok licznych zrealizowanych domów jednorodzinnych, obiektów mieszkalnych w zabudowie szeregowej czy budynków mieszkalnych wielorodzinnych zaprojektowaliśmy wiele obiektów szkolnych i usługowych a w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu funkcjonuje kilka zaprojektowanych przez nas zakładów o powierzchni użytkowej okolo 10000m2 każdy. Biuro nie tylko wykonuje profesjonalne projekty budowlane, ale również projekty niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zajmuje się sprawami formalno-prawnymi realizując kompleksowo cały proces inwestycyjny od koncepcji urbanistycznej do pozwolenia na budowę.

"aspi" jest Firmą, która wnikliwie, etycznie i nowocześnie realizuje projekty, zarządza nimi i w warunkach wzmagającej się konkurencji oraz rosnących potrzeb klientów stale doskonali oferowane usługi. Tworzymy pełne i funkcjonalne rozwiązania do efektywnej realizacji inwestycji oraz zapewniamy naszym Partnerom profesjonalną obsługę.

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANIE NA PODSTAWIE PROJEKTÓW NASZEJ PRACOWNI:

BUDYNKI PRZEMYSŁOWE.

Zielona Budka Mielec - SSE Mielec -

Franpack CEE Mielec - SSE Mielec - pow. 13000 m2 - 2001r.

Leopard Automobile Mielec Sp. z o.o.- pow. 2386 m2 - 2006r.

Agencja Rozwoju Przemysłu, Warszawa - SSE Mielec- pow. 1711 m2 - 2009r.

AERO Sp. z o.o. - SSE Mielec - pow. 2362 m2 - 2007r.

Remog Polska Sp. z o.o. - SSE Mielec - pow. 4354 m2 - 2007r.

Agencja Rozwoju Przemysłu, Warszawa - SSE Mielec- pow. 4354 m2 - 2008r.

Casmet System, Głosków - SSE Mielec- pow. 2392 m2 - 2010r.

Zakład Przetwórstwa Metalowego TRELFORM Tuszów Narodowy - SSE Mielec- pow. 915 m2 - 2010r.

Remog Polska Sp. z o.o. - SSE Mielec - pow. 6613 m2 - 2011r.

BUDYNKI OŚWIATY ORAZ SŁUŻBY ZDROWIA.

Budynek Gimnazjum wraz z halą sportową - Gmina Majdan Królewski - pow. 1717 m2 - 2002r.

Budynek Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem - Gmina Wiśniowa - pow. 2227 m2 - 2003r.

Budynek Gimnazjum z sala sportową - Gmina Wiśniowa - pow. 12000 m2 - 2004r.

Rozbudowa budynku szkoły na cele placówki dla osób niepełnosprawnych - Mielec - pow. 1071 m2 - 2007r.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanmed - Trześń gm. Gorzyce - pow. 1071 m2 - 2009r.

Przedszkole czterooddziałowe - Wiśniowa Woj. podkarpackie- 930 m2 - 2011r.

Sala gimnastyczna - Wiśniowa Woj. podkarpackie- 995 m2 - 2011r.

Sala gimnastyczna - Majdan Królewski, woj. podkarpackie - 728 m2 - 2011r.

Sala gimnastyczna - Mielec ul.Kilińskiego - 995 m2 - 2011r.

BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE.

Blok mieszkalny MSM- Mielec ul.Zygmuntowska - 2004 m2 - 2008r

Blok mieszkalny MSM- Mielec ul.Zygmuntowska - 1667 m2 - 2008r.

Dwa bloki mieszkalne- Mielec ul.Kilińskiego - 1640 m2 i 1950 m2 - 2014r.

UWAGA - LISTA W TRAKCIE UZUPEŁNIANIA ! .